Gin 正式加盟英皇娛樂 接父母來港 瞓身搞音樂

-

Gin 正式加盟英皇娛樂 接父母來港 瞓身搞音樂

踏入2023年,英皇娛樂傳來第一個好消息,歌手李幸倪(Gin Lee)正式加盟英皇娛樂EEG。

出道十二年,Gin決定踏出一直以來的舒適圈,問到簽約新公司的契機,她表示接觸過幾間不同的公司,在整個過程中,覺得新公司誠意十足,同時亦跟自己的理念一致,「我覺得最重要係大家嘅方向同理念一致,喺接觸過咁多間公司,EEG同我嘅方向係最接近,方向好清晰,大家有共識未來嘅方向。」

「新公司俾好大嘅」自由度

除此之外,Gin又謂自由度高亦是她簽約的原因之一,「新公司俾好大好大嘅自由度我,特別係音樂、形象上面,完全係100%信任我!令我覺得好舒服。另外,亦都可以同好多唔同嘅音樂單位合作,好有新衝擊。好似我首新歌,終於等到時機可以同Wyman合作。大家嚟緊可以留意我新歌、形象,都會有好大嘅轉變。」新一年新聞始,為了全程投入音樂事業,Gin更將家人從馬來西亞接到香港居住,「以往喺香港工作,都會擔心喺馬來西亞嘅屋企人生活成點?雖然會打電話、facetime,但始終自己唔喺佢哋身邊,都會有擔心,而家接咗佢哋嚟香港住,咁我就可以投放晒精神喺事業上,所以其實今次都係一個好大嘅決定。」提到「轉會費」,Gin直言滿意,「咁當然唔係單單因為酬勞,係所有配套,係一個整體嘅package。」

她又謂雖然加入公司只是一段短時間,但已感覺到無論是藝人還是同事,已經像大家庭一樣。問到最想跟公司哪一位藝人合作,她坦言希望可以跟公司不同的藝人合作,「無論喺音樂上定係電影上,而且好多歌手都認識咗好多年,一直都冇機會合作,所以希望嚟緊同大家有多啲交流。」